BRANSCHER

Varje bransch har sina speciella utmaningar och förutsättningar. Bara genom att förstå dessa kan vi ta fram den bästa lösningen för varje kundgrupp. Vårt mål är att leverera en skräddarsydd lösning till varje kund, baserad på den kunskap vi har om kunden och om den bransch som kunden verkar i. 

Många saker påverkar hur den bästa lösningen skall se ut för varje kund. Förutom de rent tekniska förutsättningarna på kundens anläggning tar vi även hänsyn till saker som; skattesystemet, handel med utsläppsrätter, krav på tillgänglighet, årlig driftstid, logistik, lastföljning mm. De branscher vi jobbat med mycket finner du i menyn till vänster.

KLIMATKLIVET

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd för att underlätta investeringsbeslut med mål att minska CO2 belastningen.

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2018 kommer ytterligare 600 miljoner kronor per år att fördelas. I filmen nedan kan du se nio av Klimatklivets åtgärder och deras utsläppsminskningar per år. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka. Filmen är på engelska.

Vilka typer av åtgärder kan få stöd?

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:

• Laddinfrastruktur för elfordon
• Biogasanläggningar
• Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
• Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
• Lustgasdestruktion i sjukvården
• Cykelbanor och infrastruktur för cykel
• Kommunikationsinsatser

De åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet ska vara mer ambitiösa än vad lagen kräver. Stöd ges inte till åtgärder som redan är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.

Så här ansöker du

För att ansöka fyller du i Naturvårdsverkets webbformulär för Klimatklivet, som är öppet i anslutning till varje ansökningsomgång.

Ansökningsomgångar 2018

den 15 januari klockan 09.00 - den 15 februari klockan 17.00
Beslut planeras till maj.

den 17 april klockan 9.00 - den 17 maj klockan 17.00
Beslut planeras till september.

den 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00
Beslut planeras till december

källa: Naturvårdsverket.se