MARINA INSTALLATIONER

Att ha Petro ombord betyder tillförlitliga, miljövänliga och energieffektiva förbränningsanläggningar för havsgående fartyg, olje-och kemikalietankfartyg, havsbaserade anläggningar, kryssningsfärjor och specialfartygssegmenten. Den stora erfarenhet inom utveckling och konstruktion av nya anläggningar samt ombyggnad av befintliga anläggningar är en stor trygghet för våra kunder.

Förbränningsanläggningar

PETRO erbjuder djup kompetens och effektiv orderhantering från en enda källa. Varje enskild förbränningsanläggning inte bara säkerställer hög tillgänglighet, men också uppfyller de strängaste miljökraven. Det gäller för standardkonfigurationer och för anläggningar med individuella och skräddarsydda system.

Petros brännaresystem används på ångpannor i kryssnings och färjelinjer för att producera ånga och varmvatten till fartygen.

För olje-och kemikalietankfartyg finns stora Petro-brännare upp till 40 MW på ångpannor för att producera ånga och för att hålla olja och kemikalier varma under transporten. Fartygen måste även använda ånga för pumpar, för att transportera olja och kemikalier till och från fartyget.

För konverteringar av befintliga fartyg och marina anläggningar, kan kunderna räkna med personlig konsultation och skräddarsydda lösningar från PetroBio. Erfarna team göra en detaljerad bedömning av innan det ingenjörsarbete som utgör grunden för en balanserad dimensionering av samtliga komponenter. Standardkomponenter eller anläggningar är integrerade i det befintliga systemet , eller - om det behövs - alternativa möjligheter utvecklas.

Enginering, konstruktion, tillverkning, underhåll och service av marina system är i de bästa händerna hos Petro tack vare omfattande ”know –how” för standardapplikationer och enskilda projekt. Våra kunder uppskattar inte bara den extrema pålitlighet och mycket hög tillgänglighet för alla våra produkter men också den enastående effektivitet och miljövänlig drift. Och den berömda långa livslängden på produkterna.

För mer information kontakta:

Martin Krook Servicechef 031-3354 984 martin.krook@petrobio.se

Relaterade Produkter