INSTALLATIONER FÖR FJÄRRVÄRME

Under lång tid har Petro levererat många system till olika installationer för fjärrvärme. Många Petro-brännar är fortfarande i tjänst, trots att det i vissa fall var både trettio och förtio år sedan de levererades.  Ofta används de idag som spetslastbrännare. Men även idag är fjärrvärmebolag en viktig kundgrupp för Petro. Framförallt som spetslast, men även som baslast, installeras träpulversystem från oss. Vid sådana installationer tar Petro fullt systemansvar, från bränslehantering till rökgasrening. Ett träpulversystem ger överlägsen lastföljdsreglering och möjlighet till snabba start och stopp.

Ett annat stort användningsområde för Petros produkter inom fjärrvärmebranschen är vid avfallsförbränning. Där fungerar Petro som en underleverantör till leverantören av avfallsförbränningsanläggningen. Vi levererar start- och lastbrännare till dessa system.

Relaterade Produkter