LÄGRE BRÄNSLEKOSTNAD FÖR INDUSTRIN

Med Biobränsle får du lägre bränslekostnad och full skattefrihet från energi- och koldioxidskatt. Här finns pengar att spara. För tillverkande industri som har skattesubvention har koldioxidskatten dubblas 1 januari 2015. Genom att byta till ett förnybart biobränsle slipper du hela skatten, plus att bränslet i de flesta fall är betydligt billigare. Dubbel vinst alltså.

Bakgrunden till de minskade skattesubventionerna är att den svenska regeringen har beslutat att Sverige skall minska sina utsläpp av växthusgaser med 2 miljoner ton till år 2020. Detta skall ske genom höjda skatter på koldioxid och energi samt minskade skattesubventioner.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska den totala miljöpåverkan. Petro har utvecklat och marknadsfört egna förbränningssystem i 50 år. Under denna tid har vi framgångsrikt kunnat möta kundernas och myndigheternas krav på effektiv förbränning, samt inte minst mött de ökade miljökrav som ställts på såväl svensk som europeisk nivå.

Minskade CO2–utsläpp

I syfte att bidra till minskade CO2–utsläpp har Petro utvecklat ett förbränningssystem för träpulver (tex malen pellets). Det ersätter en olja/gas-eldad brännare och blir därigenom skattebefriad. En investering i ett byte till Petro träpulversystem (med bibehållen panna) har normalt en mycket kort återbetalningstid!

Förutom den ekonomiska frågan så har vi ur ett energiperspektiv sett tre stora utmaningar vid en konvertering.

  • Tillgänglighet. Med många driftstimmar (processindustri) så behöver systemen vara extremt robusta.
  • Lastföljd. Förändring i behovet av ånga svänger i många fall väldigt mycket och snabbt.
  • Trångt. Panncentraler är ofta väldigt trånga. Svårt att få plats runt befintlig panna.

Alla dessa tre problem har vi nu löst. Vår utvecklingsavdelning har tagit fram en träpulvereldad brännare som med råge klarar industrins högt ställda krav. I de flesta fall kan vi återanvända den befintliga ångpannan. Vi konverterar den med en nydesignad och kompakt brännare som är obetydligt större än de befintliga fossilbrännarna. Den har stort reglerområde och nästan samma förmåga till lastföljning som en olje/gas- brännare har. Med en tillgänglighet över 98% för primärbränslet, och med redundans med hjälp av ett sekundärbränsle klarar vi de flesta kunders krav på tillgänglighet

Per Carlsson Försäljning & marknadschef 031-335 49 64 per.carlsson@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Produkter