AGRO

Det finns en hel mängd biprodukter från jordbruket och livsmedelsproduktionen. Allt från spannmålsavrens till kärnor, nötter och skal. Några saker har de oftast gemensamt när det gäller deras egenskaper som bränsle. Det är en reletivt hög halt kväve. Den höga kvävehalten gör att särskilld hänsyn måste tas vid förbränningen så att inte det blir oacceptabelt höga NOx-halter. Största hindret är dock att de oftast har en ganska låg asksmältpunkt. Det resulterar i att pannorna snabbt får en uppbyggand av oönskatt "kladd" inuti.


Relaterade Produkter