TRÄFLIS OCH GROT

I energisammanhang görs flis ofta av GROT (Grenar Rötter och Toppar). Flis är grovhugget av färskt trä. Kan innahålla föroreningar av tex jord och sand som följer med stubbarna. Hög fukthalt då det görs av färskt trä. Lämpar sig som bränsle på roster vid relativt konstanta effektuttag.

Relaterade Branscher