TRÄPELLETS

Träpellets består normalt enbart av trä. Vid tillverkning av träpellets används såg- och kutterspån från gran och fur, en biprodukt som kommer direkt från svenska sågverk och hyvlerier. Inga bindemedel behövs, träets eget lim, lignin, gör att produkten håller ihop. Spånet pressas till kuttsar med 6 eller 8 mm diameter. Längden är max 4ggr dess bredd.

typiska data för pellets är:

  • Energiinnehåll 4 800 kWh/ton (1 kg ger 4,8 kWh); 1 m3 olja motsvarar 2,1 ton pellets
  • Densitet är 650-680 kg/m3
  • Fukthalt 6-10 %
  • Askhalt max 0,5 %

Hela träpellets eldas i pelletsbrännare upp till ca 1 000 kW, därefter på roster. Alternativt mals pelletsen i en kvarn till träpulver och eldas i en pulverbrännare.

Pellets som råvara för träpulver

Erfarenhetsmässigt vet vi att kvalitén på pelletsen är mycket viktig för vilken kvalité/brännbarhet vi får på träpulvret efter malning. Petro baserar alla emissionsberäkningar och garantier på, och utrustningen är dimensionerad för, rent barr och lövträ av nordeuropeiskt ursprung utan några tillsattser eller andra främmande ämnen. Asksmälttemperatur skall vara över 1400 grader och kvävehalten högst 0.05% samtidigt som askhalten är som mest 0,7%.

Värdena på variationerna i tabellen kan ej adderas.

Relaterade Produkter