TRÄPULVER

Vanligen från malda pellets som är klassade enligt svensk standard (SS 18 71 20). Även "avfall" från industrier såsom sågverk, boardtillverkning (plywood, mdf, osb och spånskivor) samt golvskivor (parkett). Träpulver kan sedan eldas i en pulverbrännare. En sådan anläggning har ungefär samma prestanda som en gas eller olijeeldad anläggning beträffande start/stopp och lastföljning.

Viktigt med kvalitén på träpulver

För att nå bästa resultat vid förbränningen är kvalitén på träpulvret av mycket stor vikt. Den får inte innehålla några föroreningar. Trä är ett levande mtr och därigenom inte helt homogent. Variationer förekommer. För att O2 regleringen skall hänga med får variationerna i tex fukt och densitet inte vara för snabba.

Emissionsberäkningar och prestanda är baserat på, och utrustningen är dimensionerad för, barr och lövträ av nordeuropeiskt ursprung utan några tillsattser eller andra främmande ämnen. Asksmälttemperatur skall vara över 1400 grader och kvävehalten högst 0.05% samtidigt som askhalten är som mest 0,7%.

Partikelstorleken skall vara enligt diagram eller finare.

Relaterade Produkter