ENERGIGAS

Energigaser är det samlade begreppet för biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigaserna står idag för cirka 3 procent av Sveriges energimix. Den totala försäljningen av energigaser var 18,2 terrawattimmar (TWh) år 2013. Sveriges totala energitillförsel var 572 TWh.

Energigaserna är effektiva och har ett brett användningsområde. De ersätter olja och kol inom industrin, kraftvärmeproduktionen, sjöfarten och vägtrafiken. Genom en ökad användning av energigaser stärker vi Sveriges konkurrenskraft och minskar miljöbelastningen. 

Källa: Energigas.se