CODE OF CONDUCT

PetroBio strävar efter att göra affärer som är så ekonomiskt, socialt och ansvarsfulla som möjligt. Hur vi närmar oss och samordna detta täcks i vår uppförandekod. Koden baseras på våra värderingar, på internationellt överenskomna regler som tagits fram av Internationella Arbetsorganisationen (ILO), på konventionen om barns rättigheter, på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och på landets lagar och regler.

Hämta som PDF: PetroBio Code of Conduct