ATT BEDRIVA EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Petro har som ambition att bedriva en hållbar verksamhet i hållbarhetens alla tre perspektiv
• Ekologiskt hållbart
• Ekonomiskt hållbart
• Socialt hållbart
Vårt sätt att arbeta med dessa frågor beskrivs i PetroBio´s Code of Conduct.