CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PetroBio vill vara en aktiv deltagare i att förbättra jordens miljö. Vår vision är:

PetroBio contribute globally and locally to a better environment and better climate for future generations.

Lokalt gör vi det genom aktiva och genomtänkta val i vardagen och genom vårt val av produkter och produktutveckling. I det globala perspektivet genom vårt program för B1G1 (Buy One Give One).

Ett globalt problem som miljön, kräver lokala åtgärder över hela jorden. PetroBio samarbetar därför med Emerging Cooking Solutions. Vi skänker genom dem en pelletsspis till Zambia för varje brännare vi säljer. Den ersätter där en enkel träkolsspis på ett barnhem, skola, sjukhus eller liknande. Därigenom blir det en direkt förbättring av närmiljön, och en minskning av den lokala avskogningen.

Anta PetroBio´s utmaning att förbättra världen och att stötta övergången till hållbara bränslen. Skänk en spis för varje köpt brännare, alternativt stötta Petros mottagare med pellets. Skänk ett års pelletsförbrukning för varje brännare. Kontakta Petro, vi hjälper dig att hjälpa.

Zambia (och stora delar av övriga Afrika) brottas med många svåra frågor runt energi. Den helt dominerande delen av landets energi går till matlagning. Den sker till stor del på enkla ”spisar” med träkol som bränsle. Det medför bla att stora skogsarealer ödeläggs för att producera träkol. I primitiva träkolsmilor förloras 80-90% av energin redan i skogen och de dåliga spisarna till träkolet har en verkningsgrad på under 10%. En sammanlagd energiförlust på 98-99 %. Ett hushåll behöver ca 1000 kg träkol per år. Till det åtgår det minst 8-9 ton ved. Den låga verkningsgraden ger upphov till onödigt stora CO2 utsläpp och avskogningen minskar jordens förmåga att ta upp CO2. Detta blir alltså en dubbel klimatpåverkan. Zambia förlorat mer än 300 000 hektar av sin ursprungliga skog varje år (Gotland är 314 000 hektar).Att elda träkol i enkla spisar ger upphov till mycket (och farliga) emissioner, framförallt kolmonoxid och sot. Men även andra hälsofarliga emissioner uppstår. Dessa tillsammans beräknas att ansvara för att det i hela världen dör 4,5 miljoner människor i förtid varje år.

I länder med bristfällig infrastruktur och knapp tillgång till elektricitet är träkol det enda pålitliga bränslet, men det är dyrt. I genomsnitt går 10-25% av den disponibla inkomsten åt till bränsle för en vanlig Zambisk familj.

Dessa tre problem angriper ECS med sin lokalproducerade pellets och genom att byta ut träkolsspisar mot pelletsspisar. Pelletsen produceras från restprodukter från ett lokalt sågverk. I dagsläget används normalt inte sågspån etc, utan läggs på hög som sedan får ruttna bort. Genom att använda en restprodukt som bränsle kan skogen bevaras.

En modern pelletsspis brinner väldigt rent och minskar risken för förgiftning avsevärt. Lågan är nästan helt sotfri. En sådan spis är dyrare i inköp än en träkolsspis, men bränslet är 30%-50% billigare. En normalfamilj kan spara in inköpskostnaden för spisen redan på 6-12 månader. Tyvärr sitter många i en fattigdomsfälla och har svårt att investera i en ny spis, trots att den så snabbt betalar sig i både pengar och hälsa.

För information om hur du kan bidra, kontakta:
Bengt AtteboFörsäljning031-3354 987bengt.attebo@petrobio.se