KONFLIKTMETALLER, 3TG

Som ett led i vårt arbete för en hållbar verksamhet arbetar Petro aktivt för att ingen av våra produkter skall innehålla några konfliktmetaller (3TG). Konfliktmetallerna utgörs av:

Tenn
Tungsten
Tantalum
Guld

Alla våra leverantörer av såväl produkter, komponenter som råmaterial tillfrågas regelbundet om deras produkter innehåller några konfliktmetaller. Vi strävar efter att alla underleverantörer skall tillhandahålla en deklaration som beskriver deras arbete för att förebygga förekomsten av konfliktmetaller i deras leveranser till PetroBio.

Många av våra inköp har långa leveranskedjor och vi har tyvärr ännu inte lyckats få en fullständig försäkran från alla leverantörer att deras produkter inte innehåller några konfliktmetaller.

Kopia av PetroBios, Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

För mer information om hur Petro arbetar med 3TG, kontakta:

Johan EkrothProjekt Ingenjör0739-20 26 64