Gasbrännare till Skarvikshamnen

27 november 2017

Ny gasbrännare till Skarvikshamnen

Göteborg Energi valde att låta Petro leverera och installera en ny gasbrännare till panncentralen i Skarvikshamnen. Valet föll på den nyutvecklade PMES, dual fuel brännaren. Den är designad för att använda olja och gas som bränsle. I detta fall installerad som en ren gasbrännare. I leveransen ingick PMES brännare, komplett gassträcka och ny pannstyrning. Allt inklusive montage och driftsättning.

Brännaren ger i det levererade utförandet 3MW

För mer information kontakta:
Anders PerssonSenior consultantanders.persson@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter