Höjd Koldioxidskatt 2016

5 november 2014

Den första jan 2015 stiger CO2-skatten för tillverkande företag i och med att skattelindringen minskas. Tillverkande företag skall då betala 60% av CO2 skatten. I budgetförslaget för 2015 som presenterades av regeringen föreslås att subventionen helt skall tas bort den första januari 2016. Det betyder att alla tillverkande företag skall betala full CO2-skatt från och med den första januari 2016. Energiskatten skall som tidigare betalas till 30%.

För EO1 betyder det att nettoskatten den första januari 2016 blir:

Energiskatt 245 sek/m3 plus CO2-skatt 3 093 sek/m3 

Total 3 338 sek/m3