Industrins CO2-skatt - Nytt från Regeringskansliet

16 september 2015

”Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån. På grund av justeringen minskar skatteintäkterna i förhållande till den av riksdagen beslutade budgeten med 0,28 miljarder kronor 2016 och 2017” (16 sept 2015).

Verkar med andra ord som om regeringen tagit till sig från kritiken att den sista höjningen av industrins CO2-skatt kom för fort och blev för stor. De väljer att stega in de sista 40 procenten. Hur stora stegen blir får vi återkomma till.


Relaterade Branscher