PetroBio flyttar in i Vynckefamiljen

29 januari 2018

Det belgiska företaget VYNCKE NV har i mer än hundra år varit synonymt med högkvalitativa förbränninganläggningar för biomassa. Genom förvärvet av PetroBio utökar de sin portfölj av möjliga lösningar för kundernas energibehov.

Till dags dato har VYNCKE levererat biobränslebaserade anläggningar till 85 länder. Hjärtat i deras leveranser är den egenutvecklade trappstegsrostern. PetroBio är specialister på flamförbränning. De har brännare för alla typer av bränslen och besitter en världsunik kompetens på flamförbränning av träpulver. Basen för deras verksamhet är den nordiska marknaden.

”Samgåendet ger helt unika möjligheter till positiv utväxling. Både produktmässigt och marknadsmässigt kompletterar vi varandra, nästan helt utan överlapp. Vi ser fram mot ett spännande samarbete och breddningen av vårt kunderbjudande”, säger Johanna Lindén, VD, Petro Bio AB.

PetroBio kommer att fortsätta som ett fristående systerbolag i samma bolagsgrupp som VYNCKE-bolagen. Datum för övertagandet är den 31 januari 2018.

”Vi hälsar PetroBio välkommen in i familjen av VYNCKE-bolag och ser fram mot att kunna ta del av deras brännarexpertis. Härigenom tillför vi en viktig dimension i vårt totala kunderbjudande”, menar Dieter Vyncke, delägare och VD.

För mer information kontakta:

Johanna Lindén VD 031-335 4993