Petro levererar 36st brännare till en panncentral

1 oktober 2015

I staden Cherepovetc har Petro bidragit med nya gasbrännare vid renoveringen av en av stadens fjärrvärmestationer. Anläggningen innehåller tre stora värmepannor. Varje panna blev vid renoveringen utrustad med 12 st nya PMES-brännare från Petro. Sex brännare på varje sida. Brännarna installerades av vår ryska sammarbetspartner NordKraft Ltd.

Med de nya brännarna ökar verkningsgraden och emissionerna sjunker betydligt. Brännarna är framtagna för att till och med klara de nya utsläppskraven i Moskva. I denna installation används endast naturgas som bränsle. Brännaren är designad för att även kunna använda olja (mazut) tillsammans med gas.


Relaterade Bränslen

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter