Skanska gör asfalt av träpulver

29 maj 2015

Under vintern har PetroBio på uppdrag av Skanska byggt om asfaltsverket i Önnestad till att använda träpulver som huvudsakligt bränsle i stället för gasol som tidigare används.

Arbetet på börjades i höstas med att två träpulversilos byggdes. Under vinterstoppet har Petro sedan färdigställt ombyggnaden. Brännaren har bytts och den yttre bränslehanteringen har kommit på plats. Hela leveransen styrs med ett nytt styrsystem som också är speglat i verkets kontrollrum.

Skanska kan nu använda 100% träpulver som bränsle inom brännarens hela reglerområde (4-12 MW). Behövs mer effekt kan de toppa med 4MW gasol, upp till totalt 16MW. Se hela installationen på vår film.

För mer information kontakta:

Per CarlssonFörsäljning & marknadschef031-335 49 64per.carlsson@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Produkter