Staten ger bidrag för klimatinvesteringar

15 mars 2016

Regeringen har beslutat att erbjuda ett investeringsstöd på 600 miljoner kronor per år i tre år. Stödet söks hos Länsstyrelsen och beslutas sedan av Naturvårdsverket. Upp till 100% stöd för investeringen kan ges, flertalet av beviljade projekt ligger dock mellan 30-50% i bidrag.

Alla juridiska personer kan söka med undantag för de som ingår i det handlande systemet med utsläppsrätter. Projekten bedöms utefter deras påverkan på klimatet i förhållande till investeringens storlek. Klimatpåverkan beräknas med utsläppsfaktorer som tas från Miljöfaktaboken 2011.

Broschyr om Klimatklivet

Utdrag från Miljöfaktaboken

Utsläppsfaktorer för olika bränslen