VÄRLDSLEDANDE  SEDAN 1964

Petro har alltid legat i framkant inom brännarsystem. När vi drog igång vår verksamhet för femtio år sedan handlade det om att försöka hitta sätt att förädla restprodukter som olja, kol och gas till energi. Våra enkla men smarta innovationer innebar en smärre revolution, inte minst för industrin och fartygsbranschen. Som marknadsledare bestämde vi oss tidigt för att ta ansvar och peka ut riktningen.

Ren Energi

Vårt omfattande utvecklingsprogram består fortfarande av design, produktion, installation och driftsättning av brännare, bränsle- och kontrollutrustning för olja och gas. Men huvuddelen av vår verksamhet ligger idag inom pulveriserad biomassa, som till exempel träpulver och pellets. Våra moderna brännare skapar ren energi värdig framtidens företag, deras anställda och barn.

Nya tider, nytt namn

Synen på bränslen har förändrats sedan Petrokraft startade 1964. Vi har varit med hela vägen från olja och kol till dagens pulveriserade biomassa. Vi har skruvat och förfinat våra produkter och processer. Och är idag stolta över att vara ett kraft- och energiföretag med tyngdpunkt på mer miljövänliga bränslen. Därför är det hög tid att vi även ser över vårt namn. Petrokraft blir PetroBio.