Skanska fortsätter på den gröna vägen

2 november 2017

Av Skanska Industrial Solution AB har PetroBio fått fortsatt förtroende att konvertera deras asfaltsverk till förnyelsebara bränslen. Tre nya anläggningar färdigställs under hösten. Petro levererar och installerar nya multi fuel brännare och komplett bränslehantering inkl styrsystem.

Utrustningen levereras förpackat i vanliga standard sjöcontainers. Därigenom blir installationstiden ute på anläggningen minimal.

För mer information, kontakta:

Bengt Attebo Marknadschef 031-3354 987 bengt.attebo@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter