Pellets 2018

31 januari 2018

Varje år anordnar Svebio i samarbete med Pelletsförbundet en pelletskonferens, Nordic Pellets 2018 Conference hölls i år i Helsingborg. En av konferenspunkterna i det intressanta programmet hölls gemensamt av Chalmers och Petro. Chalmers representerades av professor Fredrik Lind och Petro av VD Johanna Lindén. De pratade under rubriken; Chalmers investerar i klimatsmart forskning.

Deltagarna fick hör hur den nya träpulvereldade pannan blir navet i nysatsningen på Chalmers forskning på flamförbränning. Den nya centralen går under namnet KC4.0. Det blir en panna på 6MW. En helt unik design ger åtkomst till den toppeldade förbränningsrummet från alla fyra sidorna. Detta ger forskarna möjlighet att i detalj studera flamman från alla håll. Särskilt nöjd var professor Lind med att storleken ger dem möjlighet att forska i industriell skala direkt.

För mer information om projektet, vänligen kontakta

Anica KrstanovskaChef Projekt070-344 55 34
Johanna LindénVD031-335 4993