Skanskas Maskinistdagar

1 januari 2015

Petro pratar hållbarhet med Skanskas maskinister

Den 11/3 samlades Skanskas asfaltsmaskinister på Hotel Scandic Infra City i Stockholm. Dagen skulle följa en grön tråd, och Petro presenterade tre olika lösningar för att tillverka asfalt med förnybara bränslen.

1) Konvertering till träpulver för stora asfaltsverk

2) Konvertering till träpulver för mindre asfaltsverk

3) Konvertering till bio-olja för alla typer av asfaltsverk

Från petro medverkade: Peter Helmersson, Anders Persson och Bengt Attebo.