VÅRA REFERENSER

Totalt har Petro ca 4000 st installationer. Här presenteras ett litet urval av de installationer vi gjort. Någon kan vara några år gammal, men vi har med den då den på något sätt kan betraktas som typisk för sin sort. Vill du titta närmare på någon av dem, så kontakta oss för ett referensbesök.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ny panncentral hos Atria

  10 februari 2016

  Atria har köpt hela entreprenaden av PetroBio. Den prefabricerade panncentralen levererades i moduler. Det var en bra lösning för oss att bygga panncentralen helt fristående i anslutning till fabriken och vi är nöjda med den lösningen, säger Lars-Inge Pettersson på Atria i Sköllersta.

  Läs Mer
 • Skanska gör asfalt av träpulver

  14 augusti 2015

  Skanska kan som första asfaltstillverkare i Sverige använda 100% träpulver som bränsle vid asfaltsproduktion över brännarens hela reglerområde.

  Läs Mer
 • Draveldning hos Spendrups

  2 februari 2015

  Vid ölframställning produceras en stor mängd av en restprodukt kallad drav. Det är rester av kornmalt. PetroBio blir en av de första i världen som leverarat en kommersiell anläggning för eldning av drav, därigenom kan Spendrups minska sin CO2-belastning med över 80%.

  Läs Mer
 • Hafslund Fjärrvärmecentral

  15 januari 2015

  Ny fjärrvärmecentral på 56 MW. Petro var helhetsleverantör av anläggningen.

  Läs Mer
 • Alingsås Tvätteri

  3 oktober 2014

  Alingsås Tvätteri har övertagit och invigt sin nya pelletsanläggning för ånga- och värmeproduktion. Invigde anläggningen gjorde Lena Hult, regionråd (S). Effekten är 5MW (förberedd för 6MW) och hela det nya systemet levererades av Petro.

  Läs Mer
 • Göteborg Energi Rya HVC

  2 augusti 2014

  Konvertering av 100 MW gas till träpulver.

  Läs Mer
 • Grycksbo, processånga

  24 juni 2014

  Konvertering av en 53MW tjockoljepanna för processånga. Nytt bränsle är träpulver.

  Läs Mer
 • Filbornaverket, Avfallsförbränning

  1 juni 2014

  I januari 2011 tecknade PetroBio ett leveransavtal med Babcock & Wilcox Völund för leverans av lastbrännare till Filbornaverket i Helsingborg.

  Läs Mer
 • Jacksson Laboratories

  24 april 2014

  Ny pannanläggning för processånga. Totalt 12 MW med träpulver.

  Läs Mer
 • Konin, Avfallsförbränning

  25 februari 2014

  Som underleverantör till MARTIN GmbH levererade Petro lastbrännare till Konin i Polen.

  Läs Mer
 • Brista, Avfallsförbränning

  25 januari 2014

  Som underleverantör till MARTIN GmbH levererade PetroBio lastbrännare till Fortum Värme, Bristaverket

  Läs Mer
 • Västervik, Avfallsförbränning

  15 december 2013

  PetroBio tecknade den 5 sept 2012 ett leveransavtal med Metso Power AB (numera Valmet AB) för leverans av lastbrännare till avfallsförbränningsanläggning i Västervik.

  Läs Mer
 • Lidköping, Avfallsförbränning

  25 oktober 2013

  I april 2011 tecknade PetroBio och Babcock & Wilcox Völund ett kontrakt om leverans av lastbrännare till avfallsförbränningsanläggningen i Lidköping.

  Läs Mer