Brista, Avfallsförbränning

25 januari 2014

Den 12 maj 2012 tecknade PetroBio ett leveransavtal med MARTIN GmbH om att leverera brännare till en ny avfallsförbränningsanläggning som skall levereras till Fortum Värme. Anläggningen skall byggas intill den befintliga anläggningen Brisat 1 i Märsta utanför Stockholm. Petro levererar en pressluftsbrännare inkl styrning. Petros brännare är på 13,5MW effekt. Total termisk effekt på verket är 80MW.

Martin Krook Servicechef 031-3354 984 martin.krook@petrobio.se

Relaterade Bränslen