Göteborg Energi Rya HVC

2 augusti 2014

Konverteringsprojekt för Göteborg Energi. Vårt uppdrag var att konvertera en befintlig hetvattencentral som eldades med naturgas, till förnyelsebar energi med träpulver.

Biomassan levereras till anläggning i form av pellets. I tre kvarnar, en för varje brännare, mals pelletsen till träpulver. Pulvret eldas i tre brännare som samanlagt levererar 100 MW. Pannan fick anpassas till de nya brännarna och utrustas med system för sotblåsning och askutmatning. Efter pannan levererade Petro även en rökgasreningsutrustning. Total projekttid ca 13 månader.

För mer information om Rya-projektet, kontakta:

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter