Konin, Avfallsförbränning

25 februari 2014

Den 19 nov 2013 vann Integral-ERBUD-Introl konsortiet ett kontrakt med Konin om att uppföra en avfallsförbränningsanläggning för hushållsavfall. Anläggningen kommer att ha en kapacitet av 12Mg/h och en termisk effekt av 28,3MW.

PetroBio levererar två PETRO Pressluftbrännare med styrsystem. Brännarna är på 8,5MW vardera och eldas med lättolja.

Planeringsarbetet startade 2013 och bygget startade i mars 2014. Det tändes i april och planeras att tas över av kunden i dec 2015.

Martin Krook Servicechef 031-3354 984 martin.krook@petrobio.se

Relaterade Bränslen