Lidköping, Avfallsförbränning

25 oktober 2013

I april 2011 tecknade PetroBio och Babcock & Wilcox Völund ett avtal om leverans av lastbrännare till Värmeverket i Lidköping. Petro levererade två PETRO Lansbrännare på vardera 8,6MW. I leveransen ingick även installation, fläktar, brännarstyrning, driftsättning och utbildning av personalen.

Martin Krook Servicechef 031-3354 984 martin.krook@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter