Ny panncentral hos Atria

10 februari 2016

Atria är en stor tillverkare av livsmedel under varumärken som Sibylla, Lithells och Ridderheims. Under hösten 2015 tog Atria i drift en ny ångcentral som kan levererar 6 MW ånga med träpulver till fabriken i Sköllersta.

Atria behövde ersätta den gamla panncentralen, både av åldersskäl såväl som av deras behov av större kapacitet. Valet föll på en prefabricerad, komplett panncentral från PetroBio. Den nya panncentralen eldas med pellets som mals till träpulver innan det eldas upp i en Petro PCES-brännare.

Med 100% träpulver levererar pannan upp till 6 MW ånga till deras process. Vid extrema behovstoppar kan de lägga på ytterligare 3 MW olja och totalt få ut 9 MW ånga från centralen. Den stabila prisbilden och den enkla hanteringen avgjorde valet av en pelletsbaserad träpulveranläggning.

Hela den nya panncentralen placerades på gården bredvid fabriken. På så sätt blev det minimal störning av produktionen under uppförandet. Panncentralen leverades som fyra prefabricerade moduler, som på plats monterades ihop till en enhet. Den kompletterades sedan med en silo och ett rökgasfilter på utsidan.

Anläggningen består av en pelletssilo från Mafa. Ett kvarnsystem från Mared, PetroBios brännare, Panna från Danstoker och ett elfilter från Scheuch. Z-teknik byggde ihop modulerna och hela anläggningen styrs av Petros styrsystem PMS20. 

Generell beskrivning av prefabricerad panncentral hittar du här

För mer information, kontakta:

Per CarlssonFörsäljning & marknadschef031-335 49 64per.carlsson@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Branscher

Relaterade Produkter