Skanska gör asfalt av träpulver

14 augusti 2015

PetroBio har på uppdrag av Skanska byggt om asfaltsverket i Önnestad till att använda träpulver som huvudsakligt bränsle i stället för gasol som tidigare används.

Arbetet påbörjades med att två träpulversilos byggdes. Under vinterstoppet har Petro sedan färdigställt ombyggnaden. Brännaren har bytts och den yttre bränslehanteringen har kommit på plats. Hela leveransen styrs med ett nytt styrsystem som också är speglat i verkets kontrollrum.

Skanska kan nu använda 100% träpulver som bränsle inom brännarens hela reglerområde (4-12 MW). Behövs mer effekt kan de toppa med 4MW gasol, upp till totalt 16MW. Se hela installationen på vår film.

För mer information om projektet kontakta:

Per Carlsson Försäljning & marknadschef 031-335 49 64 per.carlsson@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Produkter