Västervik, Avfallsförbränning

15 december 2013

Den 5 sept 2012 tecknade PetroBio ett leveransavtal med Metso Power AB (numera Valmet AB) om leverens av lastbrännare till den nya avfallsförbränningsanläggningen i Västervik. Leveransen var en Petro pressluftsbrännare på 6 MW inkl styrning, och en PETRO Lansbrännare på 12 MW inkl styrning. I leveransen ingick även installation, driftsättning och utbildning av personalen.

Martin Krook Servicechef 031-3354 984 martin.krook@petrobio.se

Relaterade Bränslen

Relaterade Produkter