PMS 20

PETRO Burner Management System 20 (PMS 20) är ett PLC-baserat, öppet styr- och reglersystem utvecklat för att hantera komplexa processer, som flerbränsleförbränning och flera brännare.

PMS 20 baseras på en Siemens S7 säkerhets-PLC som visualiserar informationen på en lättöverskådlig pekskärm på kabinettets framsida.

PMS 20 är utrustad med kommunikationssnitt mot överordnat system. Erforderliga behovsanpassade signaler och larm och manövrar kan överföras via bus.

PMS 20 levereras förberedd att anslutas till en VPN-tunnel för att kunna fjärrstyras och övervakas av operatörspersonal på annan plats eller från PetroBios teknikcenter.

PMS 20 är givetvis godkänd enligt gällande normer för brännarstyrning.

Relaterade Referenser