PETRO  EFTERMARKNAD

Efter mer än 50 år på marknaden, vet Petro precis hur viktig eftermarknaden är för att man som kund skall vara nöjd med sin produkt och sin leverantör 

De älsta brännarna som ännu är i drift närmar sig 50 år. Det är möjligt endast tack vare en bra grundkonstruktion och en väl fungerande eftermarknadsorganisation. Service och reservdelar måste finnas där och när de behövs. Över tid ändras behovet och det kan bli dags för till- eller ombyggnad. Även det måste fungera friktionsfritt.

Harry Larson förevisar det senaste inom förbränningsteknik