FCU – ENHET FÖR OLJEKONTROLL

Petro Flow Control Unit (FCU) är en kompakt enhet för oljekontroll till oljebrännaren, med en aluminiumkonstruktion som bibehåller oljan varm i alla lägen, och som motverkar antändningsfel under uppstartsfasen.

FCU är lätt att underhålla och Petro erbjuder utbytessystem för våra kunder

FCU kan lätt ersätta ett befintligt oljekoppel och kräver mindre utrymme

FCU har inte de läckageproblemen annars förenade med ett vanligt oljekoppel

FCU fungerar för de flesta typer av brännolja, LFO, HFO och Bio-olja

PETRO FCU är en komponent som filtrerar, reglerar tryck, övervakar och styr oljetillförsel till oljebrännaren. Enheten är utrustad med komponenter som uppfyller EU:s krav och standarder.