PMBC

PETRO Marine Burner Controller - PMBC ersätter befintliga PETRO Pilot produkter i marina installationer. PETRO Pilot har utgått ur sortimentet då de inte längre uppfyller marknadens och myndigheters krav.

Bytet till PMBC är lätt och går snabbt då den monteras i samma montageplåt som Piloten. Produkten är framtagen för att möjliggöra en plugg and play installation. Befintligt skåp med fläktar mm kan återanvändas. Installationen klaras normalt på 8-10 timmar. PMBC är byggd runt eldningsautomatik från Honeywell,.

  • Robust och enkel design
  • Intern regulator ansluts direkt till tryck/temp instrument
  • Vädringsfunktion
  • Flamvakt UV
  • Godkänd av third party