PANNCENTRALER

Platsbyggda panncentraler

Ursprungligen arbetade Petro med brännare, men vi har sedan lång tid tillbaka utökat vår leveransomfattning till att även inkludera ombyggnader, tillbyggnader och även nybyggnation av kompletta panncentraler. Exempel på två panncentraler vi byggt under senare tid är en fjärrvärmecentral på 56MW för Hafslund i Oslo, och en ångpanna på 8MW för Spendrups i Grängesberg. Båda är byggda för att elda pulveriserad biomassa. I Oslo är det trä och hos Spendrups är det framförallt drav som används som bränsle. Båda dessa anläggningar är platsbyggda efter kundens specifikationer.

Prefabricerade panncentraler

För att rationalisera och för att pressa produktionskostnaderna har Petro tagit fram en serie av prefabricerade panncentraler för eldning av träpulver/pellets eller bio-olja. Pelletscentralerna finns i effektområdet 0.8MW till 6MW med träpulver/pellets som bränsle, och med möjlighet att samelda ända upp till 9MW med stöd av ett fossilt bränsle (eller bio-olja/biogas). Till Atria har Petro levereat en prefabricerad panncentral för pellets.

Prefabricerad panncentral, träpulver
Prefabricerad panncentral, pellets

Containercentraler

Bio-olje eldade panncentraler lämpar sig mycket väl för att prefabricera och leverera till kunden som en färdig enhet. Upp till ca 10MW fungerar att relativt enkelt köra som vägtransport. Panncentralen levereras med pump och värmebord enligt specifikationen på den olja som kunden önskar att använda. Vi har kunskap och erfarenhet av alla typer av bio-olja, inkl tallbeck. Panncentralen kompletteras med oljetank. Petro levererar tankar i svartplåt, coatad plåt alternativt i rostfritt. Enkel eller dubbelmantlade enligt önskemål.