PETRO PRODUKTER

Från produktleverantör till systemleverans. Kärnan i Petros leverans är brännarna. Under senare år har vi dock gått mot att i ökad utsträckning leverara nyckelfärdiga energisystem. Vårt åtagande inkluderar allt från yttre bränslehantering till rökgasrening och askhantering.

Med över 50 års erfarenhet har vi byggt upp ett mycket stort kunnande om förbränning i krävande miljöer. Petro utvecklar och designar brännare och brännarstyrning i egen regi. Det gör att vi snabbt kan överföra erfarenheter till nya lösningar och marknadsledande produkter.