GASBRÄNNARE

Initierat från krav på den Ryska marknaden har vi utvecklat en unik gasbrännare. Den är liten och kompakt med få rörliga delar och passar till PTVM XX pannorna utan någon ombyggnad av pannan. För att komma tillrätta med luftföroreningarna har de ryska storstäderna infört strikta emissionsnivåer, där befintliga brännare framförallt har problem att klara NOx-nivåerna.

Med PETRO Multi Energy System (PMES) klarar vi alla emissionskrav, till och med i Moskva.


Kundfördelar

PETRO PMES är ytterligare ett tillskott till Petros produktprogram. Brännaren, är robust och kostnadseffektiv med låga drift- och underhållskostnader. Tack vare dess enkelhet blir installationskostnaden mycket konkurrenskraftig. En optimal förbränning med hjälp av god luft- och bränslespridning resulterar i låga utsläpp av kväveoxider.

Brännaren fungerar utmärkt som en singel brännare i en panna, men den är ursprungligen framtagen för att sitta flera i bredd i en ganska grund panna. Beroende av pannstorlek är det typiskt 6 till 22 brännare per panna. Här ses en panna med sex brännare på varje sida.

Relaterade Bränslen