PETRO LANSBRÄNNARE

Petro Lansbrännare är tillgänglig i storlekar mellan 5-50 MW i standardutförande, och är utformad för att erbjuda optimal förbränning med låga utsläpp av O2, CO och NOx. Varje brännare tillverkas individuellt och anpassas till kundens specifika krav när det gäller prestanda, typ av bränsle etc.

Brännare som installeras som start- och lastbrännare till fastbränslepannor, såsom roster eller FB-pannor kan utrustas med en skyddsdörr. Vid aktivering av brännaren öppnas skyddsdörren och lansen tillsammans med tändare och swerler skjuts in till arbetsläget. När brännaren stängs av så töms lansen och förs tillbaka till standby-läge, varpå skyddsdörren stängs.

Petros teknik bygger på det faktum att en god finfördelning är en väsentlig parameter för låga NOx- nivåer vid förbränning. Principen för atomisering tillsammans med den unika designen av luftskåpet ger oss idag en minskning av NOx-utsläppen på mellan 15-30%, jämfört med föregående generation av lansbrännare.

Brännaren är mycket lätt att underhålla. Luftskåpets frontplatta är monterad på gångjärn och kan lätt öppnas utan demontering anslutningarna för bränsle och luft. Petro Lansbrännare, utrustad med skyddsdörr, kan även servas när pannan är i drift.
Se videoRelaterade Bränslen