PETRO ROTATIONSBRÄNNARE

Petro Rotationsbrännare är tillgänglig för kapacitet mellan 9-50 MW och är utformad för att ge optimal förbränning med mycket låga utsläpp av O2, CO, NOx och stoft. Förbränning av HFO tillsammans med Petro vattenemulsion resulterar i en av de bästa utsläppsnivåerna på marknaden. Varje brännare tillverkas individuellt och anpassas till kundens specifika krav när det gäller prestanda, typ av bränsle mm. Som bränsle kan bla. LFO, HFO, Bio-olja och Gas användas.

Petro Rotationsbrännare är rätt val när det finns önskemål om låga utsläpp, om man har svåra bränslen eller när det inte finns någon ånga tillgänglig för atomisering.

Brännaren kan utrustas med retraktionsanordning och självstängande luckor. När brännaren är avstängd och den roterande enheten är stoppad, kan brännaren dras in i stand-by läge med stängda luckor.

Petro låg NOx-teknik bygger på unik design av den roterande koppen och av luftskåpet. Den primära, sekundära och tertiära luften styrs individuellt för att skapa en optimal förbränning med låga utsläpp.

Brännaren är mycket lätt att underhålla. Luftskåpets frontplatta är monterad på gångjärn och kan lätt svängas upp utan demontering av anslutningarna för bränsle och luft. När brännaren är i öppet läge, finns det fri tillgång till alla väsentliga delar av brännaren.