PCES-BRÄNNARE   0.8MW - 6MW

PetroBio´s PCES (Petro Compact Ecoflame System) är en mycket kompakt brännare för biopulver, samt olja alternativt gas. Brännaren är designad för kunna bränna enbart pulver, men det går också bra att använda sekundärbränslet eller en blandning. Vid start av brännaren används det sekundära bränslet under en kort stund för att tända och stabilisera flamman innan pulvret kan börja användas.

Brännaren levereras med ett pulverdoseringssystem samt en påbyggd fläkt för förbrännings- och bränsletransportluft. Pulverdoseringssystemet är monterat på toppen av brännaren, komplett med hopper och doserskruvar. För att säkerställa brandskydd övervakas bränsletransportluftens hastighet så att den ej understiger 18 m/s. Då brännaren stoppas eller går i blockering avskiljs pulvret från brännaren med ett giljotinspjäll. Den keramiska dysen på brännaren är designad för att ge en intern rökgascirkulation i flamrummet, vilket ger bättre möjligheter att trimma brännaren optimalt över hela lastområdet med avseende på verkningsgrad, O2, NOx, stoft och CO-halt.

Övrig utrustning så som tändtransformator, självcheckande flamvakt och luftvakter är monterade på brännaren. Bränsle/luftförhållandet styrs via en elektrisk kvotreglering, och pulvermängden styrs med doserskruvar.

El och styrsignaler är dragna till en gemensam kopplingslåda placerad på brännaren.

Hämta datablad här

Relaterade Bränslen