PPES-BRÄNNARE   6MW - 40MW

PetroBio´s PPES (Petro Powder Energy System) är ett brännarsystem för biopulver, samt olja alternativt gas. Brännaren är designad för kunna bränna enbart pulver, men det går också bra att använda sekundärbränslet eller en blandning. Vid start av brännaren används det sekundära bränslet under en kort stund för att tända och stabilisera flamman innan pulvret kan börja användas.

Brännarsystemet är designat för både konverteringar av befintliga olje/gas pannor samt även för nyproducerade pannor. Systemet är optimalt när det gäller anläggningsplatser med begränsat utrymme och även i applikationer där extrema krav på lastföljning, start och stopp råder. Systemet är fullt jämförbart med en olje- eller gaseldad panna i dessa avseenden. 

Brännarsystemet levereras med en kvarnlösning för att producera ett pulver avsedd för den aktuella pannan. Pulverdoseringssystemet säkerställer att rätt mäng bränsle tillförs brännaren för den aktuella lasten. Styrsystemet hanterar brännarens funktion så som kvotning, sekvensiell styrning och övervakning. I styrsystemet kan med fördel andra funktioner så som pannstyrning, rökgasrening och styrning av kvarnutrustning integreras. Styrningen är basserad på en Siemens S7 fail safe och har möjlighet att kommunisera med både befintliga SCADA-system samt även kopplas till PetroBio´s Service Center, allt för att möta de ökade kraven på tillgängliget och support on line. Brännarens luftfördelningen och pulvermunstycke är designad för att ge en intern rökgascirkulation i flamrummet, vilket ger bättre möjligheter att trimma brännaren optimalt över hela lastområdet med avseende på verkningsgrad, O2, NOx, stoft och CO-halt. Övrig utrustning så som tändtransformator, självcheckande flamvakt och luftvakter är monterade på brännaren.

PetroBio´s långa erfarenheter och antalet referenser, borgar för en driftsäker, och kundanpassad systemlösning, optimal för anläggningar både för ång- och hetvattenproduktion, där anläggningsägaren ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.

Hämta datablad här

Relaterade Bränslen